Bingo båthorn

Tæt på

Tilbage

Dagsorden generalforsamling 2019

28-02-2019

Mandag den 18. marts kl. 17.30 afholder Vestjylland Forsikring generalforsamling i Kunstpavillonen, Henning Larsensvej 3, Videbæk.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
  3. Fremlæggelse af den reviderede og af bestyrelsen og direktionen underskrevne årsrapport til godkendelse
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra delegerede
  8. Eventuelt

Ikke-stemmeberettigede medlemmer, der ønsker adgang til generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne anmelde deres deltagelse til selskabets hovedkontor. Det skal ske senest mandag den 11. marts kl. 12.00 på tlf. 96 94 96 94 eller på mailadressen vestjylland@vestjylland.dk.   

 

Bestyrelsen
Vestjylland Forsikring

Book et
gratis møde

Aftal et møde med en af vores assurandører. Her får du gratis og uforpligtende rådgivning. Vi kommer gerne, når du har tid.

Book nu
Book
Et Møde